LUONNOS NOKISENKOSKEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOKSEKSI

pidetään maankäyttö- ja rakennuslain 62 (MRA 30) mukaisesti julkisesti nähtävänä Rautalammin kunnanvirastossa 12.11 12.12.2002 välisen ajan. Kaavasta tulee maankäyttö- ja rakennuslain mukainen oikeusvaikutteinen yleiskaava, jonka kunnanvaltuusto hyväksyy.

Kaavaa koskeva tiedotus- ja kuulemistilaisuus maanomistajille sekä niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, pidetään torstaina 21.11.2002 klo 18.30 Vaajasalmen koululla.

Kaavaluonnosta koskevat kirjalliset mielipiteet ja huomautukset tulee toimittaa Rautalammin kunnanhallitukselle, os. PL 4, 77701 Rautalampi, ennen nähtävilläoloajan päättymistä.

Kaavaluonnos on nähtävänä myös Rautalammin kunnan internetsivuilla.

Rautalammilla 12.11.2002

KUNNANHALLITUS

Tästä voit tutustua KAAVAKARTTAAN, KAAVAMÄÄRÄYKSIIN ja KAAVASELOSTUKSEEN