RAUTALAMPI

 

                                                            

Latsinmäen korttelia 136 koskeva asemakaavan muutosehdotus on julkisesti nähtävänä Rautalammin kunnanvirastossa 10.9.-10.10.2002 välisenä aikana.

 

Maanomistajat ja kaikki, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, voivat esittää mielipiteensä kaavaehdotuksesta. Kirjalliset huomautukset tulee toimittaa Rautalammin kunnanhallitukselle, os. PL 4, 77701 Rautalampi, ennen nähtävilläoloajan päättymistä.

 

Kaavaehdotus on nähtävillä myös Rautalammin kunnan internet-sivuilla.

 

Rautalammilla 10.9.2002

 

RAUTALAMMIN KUNNANHALLITUS