Kaavoitus

 
Armisvesi-Vihtasen (muutos) kaavaluonnos ja kuulutus (uusi)
Lassilan alueen asemakaavamuutos (Kaavaehdotus)
Toholahden alueen asemakaavan muutos
Kaavamuutos saanut lainvoiman
Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos
Kaavamuutos saanut lainvoiman
Martinniemen asemakaava
Kaavamuutos saanut lainvoiman
Turkkilanvuoren lähivirkistysalueen asemakaavanmuutos
Vuohiniemen LV-alueen asemakaavan muutos
Toholahden teollisuusalueen asemakaavamuutos
* Valmisteluaineisto (luonnos ja OAS) nähtävillä  
Hautausmaan asemakaavan muutos
* Kaavamuutos saanut lainvoiman
Korttelin 33 asemakaavan muutos (Taimela)
* Kaavamuutos saanut lainvoiman
Nokisenkosken ranta-asemakaavan muutos, kumoaminen ja laajennus hyväksytty valtuustossa 27.9.2005 § 89  
Korttelien 117 ja 118 asemakaavan muutos
* Kaavamuutos saanut lainvoiman
* Hankaveden ympäristön yleiskaava (uusi prosessi)
* Hankavesi muinaisjäännösinventointi
Sonkarin ja Kiesimän rantaosayleiskaavan muutos Pienihiekka Rn:o 7:10 –tilan osalta
* Rantayleiskaavamuutos saanut lainvoiman 
Korttelien 80 ja 81(osa) asemakaavan muutos
* Kaavamuutos saanut lainvoiman

Nokisenkosken alueen osayleiskaavan muutos
* Kaavaluonnos nähtävillä  
* Kaavaehdotus nähtävillä

Korttelin 136 asemakaavan muutos
* Asemakaava saanut lainvoiman

Niiniveden rantaosayleiskaava
* Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen mukainen vahvistettu rantaosayleiskaavakartta ja -määräykset
Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos, Aurinkomäki 10:34 ja Lomaranta 10:27
* Kaavamuutos saanut lainvoiman (kvalt 10.11.2004§55 / hall.oikeus 18.6.2005)

 

*Niiniveden ja Iisveden rantaosayleiskaavan muuttamisen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä alustava luonnos

Toholahden teollisuusalueen asemakaavan muutos
* Kunnanvaltuuston 21.3.2001 hyväksymä asemakaavan muutos      

Lassilan alueen asemakaavan muutos
*Kunnanvaltuuston 28.8.2002 hyväksymä asemakaavan muutos

Rämäkän alueen osayleiskaavan muutos
*Kaavaluonnos

Armisvesi-Vihtanen rantayleiskaava
*Kunnanvaltuuston 18.1.2005 hyväksymä rantayleiskaava

Kerkonkosken osayleiskaava
* Kunnanvaltuuston 21.3.2001 hyväksymä osayleiskaava

Kiesimä-Sonkari-Vesantojärvi (yhteistyössä Vesannon kunnan kanssa)
* Kunnanvaltuuston 21.3.2001 hyväksymä rantaosayleiskaava

Pohjois-Konneveden rantaosayleiskaava
* Rautalammin kunnanvaltuuston 19.3.2003 hyväksymä rantaosayleiskaava. (lainvoimaiseksi 23.1.2006 Korkeimman.hallinto-oikeuden päätöksellä)  

Palolahden ranta-asemakaava
* Kaava saanut lainvoiman

Rautalammin kunnan rakennusjärjestys pdf.muodossa (Tarvitsee Adobe Acrobat lukijan)


Lisätietoa kaavoituksesta ja maankäytönsuunnittelusta sekä kansalaisten vaikutusmahdollisuuksista kaavaprosessin aikana saa ympäristöministeriön kotisivuilta.

Ympäristöministeriön "YHTEISTYÖLLÄ HYVÄÄ YMPÄRISTÖÄ" kansalaisille suunnattu esite pdf-muodossa (973 kb) ladattavissa tästä.
PDF-tiedoston lukeminen edellyttää Acrobat Readerin asennusta. Maksuttoman Acrobat Reader -ohjelman voi ladata Adoben kotisivuilta.


FastCounter by bCentral